Prvními konkrétními fotbalovými nadšenci v Benešově byli Franz Tschakert, který organizoval mládež z Kolonie (dnešní Nádražní ulice), a Hugo Feig, fotbalový nadšenec tělem a duší. To bylo ještě před rokem 1919. Ovšem oficiálně se o založení fotbalového klubu zasloužil především Heinrich Nonner. Heinrich NONNER byl fotbalovým průkopníkem v Sudetech, který se mimo jiné, jako zástupce svého klubu DFC PRAG, zúčastnil 28. ledna 1900 v lipské restauraci “Mariánská zahrada“ založení německého fotbalového svazu. Osud tomu chtěl, že byl v po druhé světové válce jako zaměstnanec drah převelen do Benešova nad Ploučnicí. Zde v roce 1919 začal připravovat půdu pro vznik zdejšího fotbalového klubu Deutsche Sportbrüder Bensen (Němečtí sportovní bratři) a ve městě se i usadil. Neangažoval se jen pro benešovský oddíl, ale i v okresním měřítku a v představenstvu fotbalové Severozápadní župy. Za to pravé datum založení benešovského klubu můžeme brát 1. květen 1920, kdy se spolek oficiálně ustavil. Své zázemí našel klub díky firmě Gebrüder Grohman (Benar 02), který spolku věnoval logisticky výhodné místo pro hřiště nedaleko nádraží (místo dříve zvané „ptačí louka“). DSB Bensen byl zařazen do III.třídy německého fotbalového svazu a i když se počátky fotbalu v Benešově projevovaly absolutním nezájmem publika, tak hned v první sezóně klub postoupil do II. třídy.
Rok 1921 se vyznačoval dalším budováním vnitřní organizace klubu. Experimenty se získáním kluziště a založením tenisové sekce se ukázaly být lichými. V roce 1922 se „A“ mužstvo stalo okresním přeborníkem. V tomtéž roce vyšly firmy Grohmann a pila Bratří Knothe fotbalistům vstříc a oplotily a vylepšily hřiště. Vysvěcení hřiště (10. září 1922) se stalo popudem k uspořádání velké sportovní slavnosti. Vysoký počet účastníků svědčil o tom, že se místní začali o fotbal zajímat a akcí se zúčastňovat. Přijmutím lehkoatletické sekce se opět musely přepracovat stanovy.
Rok 1923 byl po všech stránkách úspěšným ročníkem. Klub porazil F.K. Lobositz (Lovosice) 2:0, V Litoměřicích získali benešovští putovní pohár severozápadních Čech (Wanderpokal Nordböh. Fussbalbezirkes). Další úspěchy přivedli mužstvo do I. třídy. Druhý ročník sportovních slavností proto přilákal do města spoustu hostů. Průběh se vydařil opravdu výtečně.
V březnu 1924 benešovské „A“ mužstvo poprvé porazilo Děčín-Podmokly. Také v tomto roce byly aktivity klubu rozšířeny, a to o ženskou házenou.
Po prudkém a usilovném vzestupu nastala v roce 1925 krize. Benešov „A“ měl díky bídným výsledkům sestoupit do II. třídy, ale obchodnímu řediteli klubu Heinrichu Nonnerovi se podařilo diplomatickou cestou sestupu zabránit. Přesto, že se klubu v lize nedařilo, tak v pohárové soutěži 2x remizovalo ve Střekově proti D.G.B. Schreckenstein. V tomtéž roce byl v rámci klubu založen šachový oddíl. V roce 1926 Benešov opravdu sestoupil do II.třídy. Společensky byl však klub na výši, o čemž svědčí společná maškarní slavnost se spolkem hudebníků a účast na sportovních slavnostech v Kamenickém Šenově.
V roce 1927 se fotbalisté zúčastňovali různých zápasů a jiných sportovních akcí Sportovních bratří, aby vylepšili image u obyvatel města a okolí. Vedoucí činovníci fotbalového klubu našli nového mecenáše a spolupracovníka v osobě průmyslníka Fritze Tschakerta (později šéf klubu). Mužstva byla reorganizována a zanedlouho se dostavily i výsledky. I v následujícím roce (1928) pokračovala série úspěchů. Sportovní bratři („A“) se stali vítězi II. třídy. V zápase o župního mistra porazili V.F.B Teplice 6:2. Benešov tak opět postoupil do I. třídy. Obyvatelstvo v té době podporovalo své sportovce a hojně navštěvovalo všechny pořádané akce a zápasy.

To se projevilo i při jubilejních hrách na stadionu T.F.K. 03 Teplice, kde sportovní Sportovní bratři Benešov jako jediní amatéři porazili Teplice 3:2.
V roce 1929 slavili benešovští jubileum založení klubu. Klub se těšil sympatiím širokého okruhu a hřiště se stalo místem horečné aktivity. I přes nepřízeň počasí byla upravena slavnostní hala, ochranné místnosti a směrem k západu byla na budovách provedena hezká fasáda. Stavební úpravy provedla firma bratrů Knothe, která sportovcům pomáhala celých deset let. V roce 1940 byl klub přejmenován na NSTG Bensen. Benešovský klub od svých počátků až do roku 1945 hrával v sytě žlutých dresech brazilského typu.
Vladimír Šefl, facebook.com/historiebnpl