bude doplněno

Klubové setkání a turnaje se pořádají v klubovně na fotbalovém hřišti, a to každý pátek.